VII. Regionální olympiáda dětí a mládeže 2022

Pořadatel Regionální olympiády dětí a mládeže (dále RODM)

Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou a město Náměšť nad Oslavou ve spolupráci se zájmovými organizacemi a obcemi mikroregionu Náměšťsko a mikroregionu Chvojnice.


Termín: 24. – 29. května 2022


Přípravný výbor

Předseda: Kotačka Jan
Členové: Beneš Martin, Dračka Emil, Kafka Petr, Kotačka Jan, Král Tomáš, Krátký Petr, Měrka Vladimír, Straka Rudolf, Strašák Luděk.


Sportovní výbor

Předseda: Krátký Petr
Členové: Bacúr Marek, Dittrich Pavel, Hajný Jan, Hloušek Pavel, Homola Josef, Homolová Jana, Hurban Igor, Jabůrek Jan, Kabátník Martin, Kijonková Anna, Klímová Iva, Knapík Lukáš, Kotačka Jan, Kotačková Alena, Krupa Martin, Křížová Jana, Marek Jan, Měrka Vladimír, Míčka Oldřich, Nováček Martin, Pakosta Lukáš, Polehla Stanislav, Samková Petra, Špačková Věra.

Věkové kategorie a program závodů

RODM je vyhlášena pro čtyři věkové kategorie. Věkové kategorie jsou stanoveny podle tříd ZŠ a SŠ, které účastnící navštěvují.

 • Skupina 1: žáci navštěvující 4. a 5. třídy ZŠ
 • Skupina 2: žáci navštěvující 6. a 7. třídy ZŠ
 • Skupina 3: žáci navštěvující 8. a 9. třídy ZŠ
 • Skupina 4: muži a ženy narození v roce 2001 a ml.
Pro rok 2022 je vyhlášena navíc nultá kategorie pro žáky navštěvující 1. – 3. třídy ZŠ. Nultá kategorie má omezený výběr sportovních disciplín a je mimo standardní režim RODM. Soutěžící této kategorie se ale musí předem přihlásit v DDM, neplatí startovné a nedostávají tričko RODM.
Tabulka č.1 - Věkové kategorie

věková kategorie hoši / muži dívky / ženy
1. 4.-5. TŘÍDA ZŠ H1 D1
2. 6.-7. TŘÍDA ZŠ H2 D2
3. 8.-9. TŘÍDA ZŠ H3 D3
4. narození 2001 a ml. M Ž
0.1.–3. TŘÍDA ZŠ H0 D0

Právo účasti

Právo účasti mají ti, kteří splňují tato kritéria:

 • Věková kategorie ( viz bod 1. )
 • Bydlí v obcích, které jsou v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou (viz tabulka č. 2)
 • Navštěvují školy v obcích, které jsou v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou (viz tabulka č. 2)
 • Nesplňují podmínku 2. a 3., ale stali se na předcházející RODM nejúspěšnějším sportovcem/sportovkyní RODM
Tabulka č. 2 Obce a školy v působnosti ORP* Náměšť nad Oslavou

OBCE V PŮSOBNOSTI ORP NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
MIKROREGION NÁMĚŠŤSKO MIKROREGION CHVOJNICE
Čikov, Hartvíkovice, Kladeruby, Kozlany, Kramolín, Lhánice, Mohelno, Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Okarec, Popůvky, Sedlec, Studenec, Vícenice, Zahrádka Březník, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kralice nad Oslavou, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Pucov, Rapotice, Sudice, Újezd u Rosic
DALŠÍ OBCE V PŮSOBNOSTI ORP NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU: Třesov
ŠKOLY V PŮSOBNOSTI ORP NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Březník, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kralice nad Oslavou, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Pucov, Rapotice, Sudice, Újezd u Rosic
* obec s rozšířenou působností

Vypsané sportovní disciplíny

Tabulka č. 3 Přehled sportovních soutěží

H0D0H1D1H2D2H3D3MŽ
sprint 50 m X X X X X X
sprint 100 m XX
skok do dálky X X X X X X XX
skok do výšky X X X X X X XX
vrh koulí X X XX
hod krikeťákem X X X X
štafety 4 x 140m X X X X X X XX
maraton 2100m X X
maraton 4200m X X
maraton 6300m X X XX
běh 400m X X X X
běh 800m X X
běh 1500m X X X
běh 3000m X
florbal XXXX
cyklistika X X X X X X XX
kanoistika X X X X X
šachy XXXX
volejbal XX
plážový volejbal XX
tenis XX X XX
stolní tenis XXXX
plavání 25m X X X X X X
plavání 50m X X
plavání 100m XX
střelba vzduchovkou X X X X X X XX
street – basketball XX
fotbal malý XXXX
nohejbal XXX
petanque XXXX
šplh X X X X X X X X
gymnastika X X X X
vybíjená XX
bowling X X XX
přehazovaná X
minigolf X X X X X X XX
in-line brusle X X X X X X XX
šipky XXXX
X ........ vypsaná soutěž

Místa a časy konání sportovních soutěží

Místa sportovních soutěží jsou uvedena v podrobných propozicích sportovních soutěží. Sportoviště RODM jsou v Náměšti nad Oslavou:

 • Školní hřiště ZŠ Komenského
 • Školní hřiště ZŠ Husova
 • Volejbalové kurty u zimního stadionu
 • Tělocvična ZŠ Husova
 • Tělocvična ZŠ Komenského
 • Fotbalový stadion
 • Sportovní areál Hájek
 • Sokolovna
 • Masarykovo náměstí
 • Řeka Oslava u kamenného mostu
 • Minigolf „Na statku“
 • Bowling „Nad Hájkem“
Sportoviště RODM mimo město Náměšť nad Oslavou:
 • Tenisové kurty Kralice n.O.
 • Bazén Laguna Třebíč
Časy zahájení a přibližná doba konání sportovních soutěží jsou určeny v podrobných propozicích sportovních soutěží. Skutečná doba konání sportovních soutěží bude stanovena v den závodu dle počtu přihlášených závodníků či družstev.

Hodnocení a ceny

Hodnocení jednotlivých soutěží a ceny

Výsledky sportovních soutěží budou vyhlašovány po jejich ukončení, v okamžiku, kdy je rozhodčí budou mít zpracovány. První tři nejúspěšnější jednotlivci nebo družstva získají diplom a medaili.
Slavnostní vyhlášení výsledků některých soutěží může proběhnout v jiný den a na jiném místě. Tato informace je uvedena v podrobných propozicích sportovních soutěží.

Hodnocení nejúspěšnějšího sportovce RODM

Nejúspěšnějším sportovcem RODM bude vyhlášen ten, kdo získá nejvíce zlatých medailí. V případě, že stejný počet zlatých medailí získá více sportovců, tak bude rozhodující počet stříbrných medailí, popř. medailí bronzových, 4. míst, …
Nejúspěšnější sportovci budou vyhlášeni zvlášť v kategoriích hoši, dívky, muži a ženy. Kategorie hoši a dívky nebude v tomto hodnocení členěna na H1,H2,H3,D1,D2,D3.
Nejúspěšnější sportovci získají pohár.
Nejúspěšnější sportovec z kategorie H a nejúspěšnější sportovkyně v kategorii D mají právo v následujícím ročníku RODM zapalovat olympijský oheň při zahajovacím ceremoniálu.

Reprezentace

Jednotlivci

Každý účastník RODM reprezentuje obec, kde má trvalé bydliště.
Pokud se účastní dle bodu 2. odst. 3, tak reprezentuje obec, kde navštěvuje ZŠ.
Pokud se účastní dle bodu 2. odst. 4, tak reprezentuje obec, kde měl v předchozí RODM trvalé bydliště, popř. kde navštěvoval ZŠ.

Družstva

Jednotlivá družstva mohou být složena i z účastníků, kteří reprezentují samostatně různé obce. V soutěži družstev se do hodnocení úspěšnosti obcí (pro potřeby webových stránek RODM) započítává pouze jedna medaile. Z tohoto důvodu je nutné stanovit, koho bude družstvo složené z účastníků z více obcí reprezentovat.
Účastníci takto složeného družstva jsou povinni se mezi sebou domluvit a do přihlášky uvést, koho bude družstvo reprezentovat.

Přihlášky, propozice, startovné

RODM se může účastnit jen ten, kdo řádně vyplnil přihlášku a zaplatil startovné. Přihláška musí mít písemnou formu, být čitelná, správně vyplněna a obsahovat podpis rodičů (u plnoletých účastníků podpis účastníka).
Přihlášku na RODM lze získat: DDM Náměšť nad Oslavou, MěKS Náměšť nad Oslavou, obecní úřady účastnících se obcí (bez záruky), účastnící se ZŠ.
Pokud se RODM účastní v individuální či týmové soutěži sportovec, který není předem řádně přihlášen v databázi RODM, bude ihned či následně ze soutěže vyloučen, včetně celého týmu, za který případně jako nepřihlášený sportovec nastoupí.

Přihlášku je nutné odevzdat do 8. dubna 2022.
Startovné musí být uhrazeno v DDM a společně s platbou odevzdána přihláška.
Startovné činí 100,-Kč.

Podrobné propozice

Podrobné propozice a podrobné propozice sportovních soutěží jsou základním dokumentem RODM. Údaje v nich uvedené jsou platné a bude podle nich postupováno během celé RODM.
Pro potřeby RODM je lze kopírovat.

Internetová prezentace

Vybrané informace o RODM lze najít na www.namestddm.cz. Zde lze nahlédnout do databáze RODM a zkontrolovat si správnost vyplněných údajů, zapsání sportovních soutěží, … Případné chyby v databázi je nutné nahlásit v DDM. Kdo nebude předem nahlášen do soutěže a zapsán v databázi, nebude se moci sportovních soutěží účastnit, pokud není dáno v propozicích sportovních soutěží jinak.

Zdravotní zabezpečení

Každé sportoviště bude vybaveno lékárničkou 1. pomoci. V některých případech bude lékař přímo na místě sportovních soutěží. RZP v Náměšti nad Oslavou bude o RODM informována.
Všichni účastnící se žáci a studenti jsou pojištěni proti úrazu.

Hlavní rozhodčí

Každá sportovní soutěž má svého hlavního rozhodčího. Ten je zodpovědný za průběh celé soutěže a je oprávněn, v rámci potřeby, do soutěže zasahovat. Hlavní rozhodčí sestavuje tým rozhodčích.

Protesty

Protesty lze podávat hlavnímu rozhodčímu během soutěže a nejdéle do 15 min. po ukončení soutěže.

Informační centrum RODM dále IC (RODM)

IC ( RODM ) je umístěno v prostorách DDM, Žerotínova 386, Náměšť n. Osl.
Úkolem IC (RODM ) je:

 • podávat soutěžícím, divákům a tisku aktuální informace o jednotlivých soutěžích, …
 • poskytovat informace o doprovodném programu
 • shromažďovat výsledky sportovních soutěží
 • spravovat databázi RODM
 • zajišťovat servisní služby pro rozhodčí RODM
 • přijímat připomínky, pochvaly a stížnosti k organizaci RODM
Vedoucí pracovníci IC (RODM): Hruška Libor, Ráčilová Marie, Svobodová Mirka.

Soutěže

Každý účastník se může aktivně účastnit libovolného počtu soutěží. Účastníci si ale musí dát pozor, aby se jednotlivé soutěže časově nekryly a zda-li jsou vypsány pro danou kategorii.

Oficiální trička RODM

Trička soutěžících

Každý účastník sportovních soutěží RODM získá tričko s logem RODM a názvem obce, kterou reprezentuje.
Účastníci jsou povinni účastnit se v tomto tričku ( vyjma mimořádně nepříznivého počasí ) všech oficiálních ceremonií RODM – zahájení, nástup soutěžících, vyhlášení výsledků, ukončení RODM.
Doporučujeme v tomto reprezentačním tričku absolvovat i jednotlivé sportovní disciplíny.

Trička rozhodčích

Rozhodčí mají trička s logem RODM.

Další trička

Dalším oficiálním tričkem RODM je tričko s límečkem a logem RODM.

Doprovodný program

Po dobu konání RODM je připraven doprovodný program, který je pro účastníky RODM zdarma. Tento program je vyvěšen v prostorách IC (RODM).

Výtvarná soutěž

Přípravný výbor RODM vypsal výtvarnou soutěž na téma „KDE ŽIJI, KDE SPORTUJI“.
Výtvarná soutěž je určena všem obyvatelům bez rozdílu věku, kteří bydlí v regionu (tab.č.2) nebo v něm navštěvují ZŠ.
Obrázky lze tvořit libovolnou výtvarnou technikou.
Výtvarná díla by měla představovat města a obce, ve kterých se koná RODM, popř. s RODM nějak souvisí (nejlépe ve vazbě na sport,… )
Na zadní straně výtvarného díla musí být uveden autor, jeho věk a bydliště, škola a třída.
Díla přijímá DDM do 13. května 2022. Nejúspěšnější díla budou vystavena v rámci RODM v IC(RODM).

Slavnostní zahájení

VII. Regionální olympiáda dětí a mládeže bude zahájena v úterý 24. května 2022 v 17.30 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Slavnostního zahájení se účastní zejména sportovci, rozhodčí a zástupci jednotlivých organizací, obcí a škol.

Účastníci slavnostního zahájení se sejdou v 17.00 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Slavnostního zahájení je možné se aktivně účastnit pouze v reprezentačním triku Regionální olympiády dětí a mládeže ( to je možné navléci na mikinu … )

V rámci zahajovacího ceremoniálu proběhne doprovodný program. Jeho ukončení bude v cca 19.30 hod.

Slavnostní ukončení

VII. Regionální olympiáda dětí a mládeže bude zakončena v neděli 29. května v 14.00 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Slavnostního ukončení se účastní zejména sportovci, rozhodčí a zástupci jednotlivých obcí.

Účastníci slavnostního ukončení se sejdou v 13.30 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Slavnostního zakončení je možné se aktivně účastnit pouze v reprezentačním triku Regionální olympiáda dětí a mládeže

V rámci závěrečného ceremoniálu budou oceněni nejúspěšnější sportovci RODM 2022. Dále budou předány ceny za soutěže ve střelbě a maratonu.

Olympijské desatero

 • Dodržovat pravidla soutěžení.
 • Mít úctu ke snaze svých soupeřů zvítězit.
 • Respektovat rozhodnutí rozhodčích.
 • Považovat své soupeře za přátele, i když s nimi svedu sportovní boj v soutěži.
 • Zodpovídat za své činy v přípravě i soutěži.
 • Odmítat nečestné jednání.
 • Pomáhat soupeři, ocitne-li se v nouzi.
 • Mít na paměti, že soutěžení je pro každého, tedy i pro méně nadané.
 • Přát radost ze soutěžení soupeřům.
 • Mít odvahu vyrovnat se čestně jak s vítězstvím, tak s porážkou.
Každý účastník RODM je povinen dodržovat všechny body olympijského desatera.

Platnost podrobných propozic RODM

Přípravný výbor RODM si vyhrazuje právo změny těchto propozic.

Regionální olympiáda dětí a mládeže je pořádána se souhlasem Česká olympijská a.s.